DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZ
 
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, “2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58’inci Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda, Üniversitemiz Yönetim Kurulunun önerisi, Yükseköğretim Kurulunun onayı ve Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın olumlu görüşü alınarak kurulmuş olup; Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 20 Ekim 2012 tarih ve 28447 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.